Tercer Cicle (Doctorat)

El Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura ofereix, des d’una distintiva vocació crítica de servei públic, i des d’una perspectiva culturalista, un perfil de formació en la investigació sobre les principals qüestions que afecten avui el camp de la comunicació i de la cultura.

Així, enfoca en l’estudi i la prospectiva de les actuals crisis de paradigma en el camp de la comunicació i en les diverses transformacions (econòmiques, professionals, productives, significatives, de recepció i consum) de la cultura mediàtica.

L’ambició del programa és formar professionalment investigadors capacitats per intervenir en aquests actuals debats socials i internacionals, ja sigui des de dins de les universitats i dels instituts d’investigació o des dels àmbits de gestió pública o privada de la comunicació i de la cultura.

Linies d’investigació
Aquesta orientació cap a l’aplicació social i cultural del coneixement acadèmic es manifesta en les principals línies d’investigació del programa: els Estudis Culturals, l’Economia i l’Estructura de la Comunicació, les Polítiques de Comunicació, l’Anàlisi del Discurs i Cultura de la Pau, Teories de la Societat de la Informació, Estudis de Gènere i Comunicació o Periodisme Literari,  algunes d’elles apreciablement més especialitzades en comparació amb les d’altres programes oferts en el mapa universitari català.

Aquestes línies articulen perspectives de llarga tradició en els estudis de comunicació de la UAB, que han estat i encara estan sent desenvolupades per alguns dels més significats i reconeguts professors del nostre programa durant dècades, i ara atenen també nous enfocaments, com les noves formes periodístiques emergents a Occident amb la crisi o la prospectiva sobre globalització i Internet.

Més informació
Altres linies, direcció, admissió i matrícula a la pàgina oficial de Tercer Cicle de la UAB.

Informació estudiants de Doctorat en MCC

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat CAPD (Departament)

Les reunions de la comissió es faran la primera setmana de cada mes. La presentació de la documentació que ha de revisar la comissió s’ha de lliurar abans del dia 25 del mes anterior.

Sol·licitud d’admissió en l’estudi de Doctorat
– El/la alumne/a que vulguin ser admesos al programa de doctorat han de presentar al Departament la sol·licitud d’admissió al programa (Document Sol·licitud d’Admissió) amb tota la documentació necessària al mes de setembre.
– Es podran acceptar sol·licituds a partir del mes de maig, però els efectes d’admissió seran sempre l’1 d’octubre.
– Es podran estudiar pre-admissions de gener a juny.

1a Matrícula
– El/la alumne/a disposa d’un mes per a matricular-se a l’Escola de Doctorat (ED) des de que la seva sol·licitud hagi estat acceptada per la ED.
– Ha d’emplenar el document de Sol·licitud provisional de Matrícula del 1r. Seguiment del Programa de Doctorat (Sol·licitud de matrícula). Aquest document l’ha de signar el/la alumne/a, el/la director/a i la coordinadora del programa; i portar-lo a l’ED amb la documentació especificada.

Passes a seguir després de la 1a matrícula
– Una vegada que el/la alumne/a ha estat acceptat en el programa de doctorat per l’ED, té dosmesos per omplir, signar i portar al Departament la següent documentació:

Pla de Recerca
o Activitats Formatives: Fitxa d’activitatsInformació activitats i calendari activitats formatives
o Document compromís.

Per a més informació sobre aquests documents entrar aquí.

Un cop aprovats els documents per la CAPD, el/la alumne/a ha d’adjuntar aquests documents al seu expedient de Doctorat mitjançant el Servei d’Intranet de la UAB: http://sia.uab.es/. El termini són tres mesos a partir de la data d’admissió al Programa per part de l’ED.

L’incompliment d’aquest requisit invalidarà la matrícula i haurà de tornar a sol·licitar l’admissió.

2s Matrícules
A partir del segon curs, un cop superada la Comissió de Seguiment, les matrícules es faran en línia, a través del Servei d’Intranet, i dins del període fixat per l’Escola de Doctorat.

Comissió de Seguiment
El / la estudiant del Programa de Doctorat ha de ser avaluat cada curs acadèmic. Aquesta avaluació la realitza la Comissió de Seguiment formada per un tribunal de tres doctors / es. L’avaluació és presencial. La no presentació en l’avaluació de seguiment comporta la baixa definitiva del programa. Enllaç document comissió seguiment.

El Doctorado en Medios, Comunicación y Cultura ofrece, desde una distintiva vocación crítica de servicio público, y desde una perspectiva culturalista, un perfil de formación en la investigación sobre las principales cuestiones que afectan hoy el campo de la comunicación y de la cultura.

Así, se enfoca en el estudio y la prospectiva de las actuales crisis de paradigma en el campo de la comunicación y en las diversas transformaciones (económicas, profesionales, productivas, significativas, de recepción y consumo) de la cultura mediática.

La ambición del programa es formar profesionalmente investigadores capacitados para intervenir en estos actuales debates sociales e internacionales, ya sea desde dentro de las universidades y los institutos de investigación o desde los ámbitos de gestión pública o privada de la comunicación y de la cultura.

Linias de investigación
Esta orientación hacia la aplicación social y cultural del conocimiento académico se manifiesta en las principales líneas de investigación del programa: los Estudios Culturales, la Economía y la Estructura de la Comunicación, las Políticas de Comunicación, el Análisis del Discurso y Cultura de la Paz, Teorías de la Sociedad de la Información, Estudios de Género y Comunicación o Periodismo Literario, algunas de ellas apreciablemente más especializadas en comparación con las de otros programas ofrecidos en el mapa universitario catalán.

Estas líneas articulan perspectivas de larga tradición en los estudios de comunicación de la UAB, que han sido y aún están siendo desarrolladas por algunos de los más significados y reconocidos profesores de nuestro programa durante décadas, y ahora atienden también nuevos enfoques, como las nuevas formas periodísticas emergentes en Occidente con la crisis o la prospectiva sobre globalización e Internet.

Más información
Admisión y matriculación en la web de Tercer Ciclo de la UAB.

Información estudiantes de Doctorado en MCC

Comisión Académica del Programa de Doctorado CAPD  (Departamento) 
• Las reuniones de la Comisión se harán la primera semana de cada mes.
• La presentación de la documentación que tiene que revisar la Comisión se debe entregar  antes del día 25 del mes anterior.
Solicitud de admisión en el Estudio de Doctorado  
– El/la alumno/a que quiere ser admitido en el Programa de Doctorado debe presentar en el Departamento la Solicitud de Admisión al Programa (solicitud admisión) con toda la documentación necesaria el mes de Septiembre.
– Se podrán aceptar solicitudes a partir del mes de Mayo, pero los efectos de admisión serán siempre el 1 de Octubre
– Se podrán estudiar preadmisiones de Enero a Junio.
1a Matrícula
– El/la alumno/a dispone de un mes para matricularse en la Escuela de Doctorado (ED) desde que su solicitud ha sido aceptada por la ED.
– Debe rellenar el documento de Solicitud provisional de Matrícula del 1r seguimiento del Programa de Doctorado (Solicitud de matrícula). Este impreso lo tiene que firmar el/la alumno/a, el/la director/a y la coordinadora del programa; y llevarlo a la ED con la documentación requerida.
Pasos a seguir después de la 1a matrícula
– Una vez que el/la alumno/a ha sido aceptado en el Programa de Doctorado por la ED, tiene 2 meses para rellenar, firmar y traer al Departamento la siguiente documentación:
Para más información sobre estos documentos entrar aquí.
Una vez aprobados los documentos por la CAPD, el/la alumno/a debe adjuntar estos documentos a su expediente de Doctorado mediante el Servicio de Intranet de la UAB: http://sia.uab.es/. El plazo son tres meses a partir de la fecha de admisión al Programa por parte de la ED.
El incumplimiento de este requisito invalidará la matrícula y deberá volver a solicitar la admisión.
2s Matrículas
A partir del segundo curso, una vez superada la Comisión de Seguimiento,  las matrículas se harán on-line, a través del Servicio de Intranet, y dentro del período fijado por la Escuela de Doctorado.
Comisión de Seguimiento
El/la estudiante  del Programa de Doctorado  ha de ser evaluado cada curso académico. Esta evaluación la realiza la Comisión de Seguimiento formada por un tribunal de tres doctores/as. La evaluación es presencial. La no presentación en la evaluación de seguimiento comporta la baja definitiva del programa. Enlace documento Comisión de seguimiento.
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s